Приложения

VIII. Приложения

Table of Contents
A. PostgreSQL Error Codes
B. Date/Time Support
B.1. Date/Time Input Interpretation
B.2. Date/Time Key Words
B.3. Date/Time Configuration Files
B.4. History of Units
C. SQL Key Words
D. Соответствие стандартам SQL
D.1. Поддерживаемые возможности
D.2. Неподдерживаемые возможности
E. Release Notes
E.1. Release 9.1.1
E.2. Release 9.1
E.3. Release 9.0.5
E.4. Release 9.0.4
E.5. Release 9.0.3
E.6. Release 9.0.2
E.7. Release 9.0.1
E.8. Release 9.0
E.9. Release 8.4.9
E.10. Release 8.4.8
E.11. Release 8.4.7
E.12. Release 8.4.6
E.13. Release 8.4.5
E.14. Release 8.4.4
E.15. Release 8.4.3
E.16. Release 8.4.2
E.17. Release 8.4.1
E.18. Release 8.4
E.19. Release 8.3.16
E.20. Release 8.3.15
E.21. Release 8.3.14
E.22. Release 8.3.13
E.23. Release 8.3.12
E.24. Release 8.3.11
E.25. Release 8.3.10
E.26. Release 8.3.9
E.27. Release 8.3.8
E.28. Release 8.3.7
E.29. Release 8.3.6
E.30. Release 8.3.5
E.31. Release 8.3.4
E.32. Release 8.3.3
E.33. Release 8.3.2
E.34. Release 8.3.1
E.35. Release 8.3
E.36. Release 8.2.22
E.37. Release 8.2.21
E.38. Release 8.2.20
E.39. Release 8.2.19
E.40. Release 8.2.18
E.41. Release 8.2.17
E.42. Release 8.2.16
E.43. Release 8.2.15
E.44. Release 8.2.14
E.45. Release 8.2.13
E.46. Release 8.2.12
E.47. Release 8.2.11
E.48. Release 8.2.10
E.49. Release 8.2.9
E.50. Release 8.2.8
E.51. Release 8.2.7
E.52. Release 8.2.6
E.53. Release 8.2.5
E.54. Release 8.2.4
E.55. Release 8.2.3
E.56. Release 8.2.2
E.57. Release 8.2.1
E.58. Release 8.2
E.59. Release 8.1.23
E.60. Release 8.1.22
E.61. Release 8.1.21
E.62. Release 8.1.20
E.63. Release 8.1.19
E.64. Release 8.1.18
E.65. Release 8.1.17
E.66. Release 8.1.16
E.67. Release 8.1.15
E.68. Release 8.1.14
E.69. Release 8.1.13
E.70. Release 8.1.12
E.71. Release 8.1.11
E.72. Release 8.1.10
E.73. Release 8.1.9
E.74. Release 8.1.8
E.75. Release 8.1.7
E.76. Release 8.1.6
E.77. Release 8.1.5
E.78. Release 8.1.4
E.79. Release 8.1.3
E.80. Release 8.1.2
E.81. Release 8.1.1
E.82. Release 8.1
E.83. Release 8.0.26
E.84. Release 8.0.25
E.85. Release 8.0.24
E.86. Release 8.0.23
E.87. Release 8.0.22
E.88. Release 8.0.21
E.89. Release 8.0.20
E.90. Release 8.0.19
E.91. Release 8.0.18
E.92. Release 8.0.17
E.93. Release 8.0.16
E.94. Release 8.0.15
E.95. Release 8.0.14
E.96. Release 8.0.13
E.97. Release 8.0.12
E.98. Release 8.0.11
E.99. Release 8.0.10
E.100. Release 8.0.9
E.101. Release 8.0.8
E.102. Release 8.0.7
E.103. Release 8.0.6
E.104. Release 8.0.5
E.105. Release 8.0.4
E.106. Release 8.0.3
E.107. Release 8.0.2
E.108. Release 8.0.1
E.109. Release 8.0
E.110. Release 7.4.30
E.111. Release 7.4.29
E.112. Release 7.4.28
E.113. Release 7.4.27
E.114. Release 7.4.26
E.115. Release 7.4.25
E.116. Release 7.4.24
E.117. Release 7.4.23
E.118. Release 7.4.22
E.119. Release 7.4.21
E.120. Release 7.4.20
E.121. Release 7.4.19
E.122. Release 7.4.18
E.123. Release 7.4.17
E.124. Release 7.4.16
E.125. Release 7.4.15
E.126. Release 7.4.14
E.127. Release 7.4.13
E.128. Release 7.4.12
E.129. Release 7.4.11
E.130. Release 7.4.10
E.131. Release 7.4.9
E.132. Release 7.4.8
E.133. Release 7.4.7
E.134. Release 7.4.6
E.135. Release 7.4.5
E.136. Release 7.4.4
E.137. Release 7.4.3
E.138. Release 7.4.2
E.139. Release 7.4.1
E.140. Release 7.4
E.141. Release 7.3.21
E.142. Release 7.3.20
E.143. Release 7.3.19
E.144. Release 7.3.18
E.145. Release 7.3.17
E.146. Release 7.3.16
E.147. Release 7.3.15
E.148. Release 7.3.14
E.149. Release 7.3.13
E.150. Release 7.3.12
E.151. Release 7.3.11
E.152. Release 7.3.10
E.153. Release 7.3.9
E.154. Release 7.3.8
E.155. Release 7.3.7
E.156. Release 7.3.6
E.157. Release 7.3.5
E.158. Release 7.3.4
E.159. Release 7.3.3
E.160. Release 7.3.2
E.161. Release 7.3.1
E.162. Release 7.3
E.163. Release 7.2.8
E.164. Release 7.2.7
E.165. Release 7.2.6
E.166. Release 7.2.5
E.167. Release 7.2.4
E.168. Release 7.2.3
E.169. Release 7.2.2
E.170. Release 7.2.1
E.171. Release 7.2
E.172. Release 7.1.3
E.173. Release 7.1.2
E.174. Release 7.1.1
E.175. Release 7.1
E.176. Release 7.0.3
E.177. Release 7.0.2
E.178. Release 7.0.1
E.179. Release 7.0
E.180. Release 6.5.3
E.181. Release 6.5.2
E.182. Release 6.5.1
E.183. Release 6.5
E.184. Release 6.4.2
E.185. Release 6.4.1
E.186. Release 6.4
E.187. Release 6.3.2
E.188. Release 6.3.1
E.189. Release 6.3
E.190. Release 6.2.1
E.191. Release 6.2
E.192. Release 6.1.1
E.193. Release 6.1
E.194. Release 6.0
E.195. Release 1.09
E.196. Release 1.02
E.197. Release 1.01
E.198. Release 1.0
E.199. Postgres95 Release 0.03
E.200. Postgres95 Release 0.02
E.201. Postgres95 Release 0.01
F. Модули, поставляемые дополнительно
F.1. adminpack
F.2. auth_delay
F.3. auto_explain
F.4. btree_gin
F.5. btree_gist
F.6. chkpass
F.7. citext
F.8. cube
F.9. dblink
F.10. dict_int
F.11. dict_xsyn
F.12. dummy_seclabel
F.13. earthdistance
F.14. file_fdw
F.15. fuzzystrmatch
F.16. hstore
F.17. intagg
F.18. intarray
F.19. isn
F.20. lo
F.21. ltree
F.22. oid2name
F.23. pageinspect
F.24. passwordcheck
F.25. pg_archivecleanup
F.26. pgbench
F.27. pg_buffercache
F.28. pgcrypto
F.29. pg_freespacemap
F.30. pgrowlocks
F.31. pg_standby
F.32. pg_stat_statements
F.33. pgstattuple
F.34. pg_test_fsync
F.35. pg_trgm
F.36. pg_upgrade
F.37. seg
F.38. sepgsql
F.39. spi
F.40. sslinfo
F.41. tablefunc
F.42. test_parser
F.43. tsearch2
F.44. unaccent
F.45. uuid-ossp
F.46. vacuumlo
F.47. xml2
G. Внешние проекты
G.1. Клиентские интерфейсы
G.2. Инструменты администрирования
G.3. Процедурные языки
G.4. Расширения
H. The Source Code Repository
H.1. Getting The Source via Git
I. Documentation
I.1. DocBook
I.2. Tool Sets
I.3. Building The Documentation
I.4. Documentation Authoring
I.5. Style Guide
J. Сокращения

Back to top

(С) Виктор Вислобоков, 2008-2010